Realizacje autorskie/Original realizations

Mural na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2015

Mural poświęcony jest postaci Rudolfa Weigla, autorski projekt został zrealizowany w 2015 roku na wydziale biologii UG