Prasa/Press

  • Dziennik Bałtycki, 1 kwietnia 2019, artykuł na temat wystawy „Młode malarstwo polskie” w MNG

  • Wyspa nr 3(33)2019, recenzja książki „Ziele i zoo” autorstwa Anny Waligórskiej i Miłosza Waligórskiego, wyd. ASP w Gdańsku, 2019


  • Bliza nr 2(35)2019, rozmowa na temat realizacji fresku „Niebo polskie”
  • Pomerania nr 6/2018, artykuł na temat fresku „Niebo polskie”


  • Odra, listopad 2018, recenzja autorstwa profesora Mieta Olszewskiego Monografii Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu  • Espreso z 9 kwietnia 2018, Guayaquil, artykuł na temat wystawy w Museo Nahim Isaias


  • Tekst o twórczości malarskiej Tomasza Kucharskiego w czasopiśmie Ars Forum, nr 5/2018  • Ilustracje w czasopiśmie Wyspa nr 1(41-42)2017  • Odra, czerwiec 2017, recenzja książki „Małe prozy”