O mnie/About me

Anna Waligórska urodzona w 1979 roku w Bydgoszczy. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy.

W latach 1999-2000 studiowała malarstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej.

W latach 2000-2005 studiowała malarstwo na ASP w Gdańsku, w pracowni dyplomowej Profesora Hugona Laseckiego, potem w pracowni Profesora Macieja Świeszewskiego. W maju 2005 roku uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni Profesora Macieja Świeszewskiego, aneks z malarstwa ściennego i witrażu pod kierunkiem Profesora Andrzeja Dyakowskiego. W roku 2013 uzyskała tytuł doktora sztuki. Od roku 2022 posiada stopień naukowy doktora habilitowanego.

W roku 2003 była asystentką- stażystką u Profesora Andrzeja Markowicza w pracowni scenografii i projektowania plastycznego. Od roku 2007 pracuje na stanowisku adiunkta na ASP w Gdańsku w pracowni malarstwa ściennego i witrażu, od 2017 roku na tym samym stanowisku również w pracowni dyplomowej malarstwa. Oprócz malarstwa zajmuje się malarstwem ściennym, witrażem oraz projektowaniem.

Malarstwo jest narzędziem zrozumienia świata. Niedoskonałym, rzecz jasna, lecz mającym na względzie całość; odwołującym się do fragmentu, lecz zawsze żywiącym nadzieję na kompletność, poprzez poszczególne emanacje zmierzającym do pełni – może niekoniecznie w znaczeniu metafizycznym, ale przynajmniej takiej, którą wyznaczają granice naszego życia.

Moje malarstwo podlega ciągłym zmianom, bez których nie byłoby ono dzisiaj tym, czym jest. Wydaje mi się, że nie są to zwroty rewolucyjne, a być może nawet nie ewolucyjne. Nie sądzę jednak, że sztuka koniecznie musi być rozwojem, który w moim mniemaniu jest kategorią przynależną do języka nauki. Sztuka natomiast przeobraża się i owe przeobrażenia, choćby i najmniejsze, stanowią o dziele. Dany obraz czy cykl to tylko elementy mozaiki, która nabierze ostatecznego (co nie znaczy: idealnego) kształtu wraz z końcem naszej pracy twórczej.

Jedną z dominant mojego malarstwa jest realizm. Działałam w obrębie tej konwencji, lecz rozumiem ją szeroko, do tego stopnia, że odnajduję w niej idee bliskie ideom sztuki abstrakcyjnej. Punktem wyjścia jest jednak dla mnie zawsze kategoria mimesis będąca pochodną przekonania o istnieniu świata obiektywnego. Według mnie zerwanie z nią równa się pozbawieniu sztuki jej pradawnego sensu, czyli ciągle i na nowo uzupełniającego się pojmowania świata.

To właśnie otwarcie na tajemnicę z zewnątrz, a nie zamknięcie w próżni świadomości, motywowało i nadal motywuje moje działania twórcze. Poszukiwanie i łamanie symetrii, napięcie i dynamika, opozycja ruchu i bezruchu, czy wyrażane poprzez różnego rodzaju multiplikację wizerunków zwątpienie i wiara w przedstawienie to dominujące cechy mojego malarstwa.

             

Anna Waligórska

Born February 26th, 1979 in Bydgoszcz, Poland. Graduated from the Secondary School of Fine Arts in Bydgoszcz; from 2000 to 2005 she studied at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in Prof.  Hugon Lasecki’s studio and then in Prof. Maciej Świeszewski’s studio. In May 2005 she obtained a diploma in painting in Prof. M. Świeszewski’s studio and annexes to diploma in mural painting (in Gdańsk Oncology Clinic) and in stained glass in Prof. Andrzej Dyakowski’s studio. In 2003 she became a junior member of teaching staff in scenography studio of Prof. Andrzej Markowicz and in art designing studio (extramural studies). Besides painting she also works with wall painting, stained glass, graphic arts. Since 2007 she has been working as a junior member of teaching staff in mural painting and stained glass studio and since 2017 in painting studio. 

She obtained her PhD in 2013. Since 2022 received the title of professor at the Academy of Fine Art In Gdansk. Since 2017 she has been working as a lecturer. 

Co-author (with Miłosz Waligórski) of the books: “Małe prozy” (2016) and “Ziele i zoo” (2019). She also published a “Monograph of the Wall Painting and Stained Glass Studio of the Academy of Fine Arts in Gdańsk” (2017).

As an illustrator, she collaborates with publishers of fiction (including Książkowe Klimaty, Znak).

Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage (2008) and the Mayor of Bydgoszcz (2018), two-time winner of the Mayor of Gdańsk award (2006, 2014), and the Franciszki Eibisch (2007).

Laureate of the International Competition of the Outdoor Gallery of the City of Gdańsk, the subject of which was to create visual identification (graphics on bus shelters) of the Pomeranian Metropolitan Railway (2012).

Author and co-author of several dozen individual and collective exhibitions in Poland and abroad.

Her works can be seen, among others at the National Museum in Gdańsk, the State Art Gallery in Sopot, the Nahim Isaias Museum in Guayaquil (Ecuador), in private collections in Poland and abroad.