Malarstwo/Painting

Małe prozy

Małe prozy, gwasz, akwarela na papierze, każda praca 18/18cm, 2016

Obrazy powstały z myślą o projekcie, który zrealizowałam wspólnie z bratem, Miłoszem Waligórskim. Efektem naszej współpracy jest książka „Małe prozy”. Jej jedną płaszczyznę tworzy literacki dziennik, w którym zebrano trzydzieści jeden krótkich tekstów prozatorskich autorstwa Miłosza Waligórskiego: zapis doświadczeń z Węgier, Słowacji, Serbii oraz last but not least Polski; drugą natomiast – pamiętnik malarski, siedemnaście prac wykonanych w technice gwaszu oraz akwareli na papierze, będących autorską wypowiedzią na temat podróży po bliższych i dalszych okolicach Europy Środkowej.