Rysunki, Ilustracje/ Drawings, Illustrations

Rysunki do wierszy Dmitrija Kuźmina, wyd. SDK, Warszawa,2022