Rysunki, Ilustracje/ Drawings, Illustrations

Rysunki dla Rzecznego Uniwersytetu Ludowego, 2021