Renowacja/Renovation

renowacja witrażu z kościoła św. Rocha w Złotowie

Renowacja fragmentu witrażu z początku XX wieku z kościoła św. Rocha w Złotowie. Jedna z kwater witrażu uległa zniszczeniu i musiała zostać zrekonstruowana. Praca została wykonana w 2013 roku.

na kolorowo zaznaczono część zrekonstruowaną

praca nad rekonstrukcją

montowanie witrażu w oknie

widok witrażu w środku kościoła