Rysunki, Ilustracje/ Drawings, Illustrations

Grzyby Łotwy, cykl pocztówek, 2023