Original realizations

Grafika na wiatach przystankowych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Projekt i realizacja grafiki na ścianach osłonowych wiat przystankowych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest wynikiem zajęcia pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Centrum Sztuki Wpółczesnej „Łaźnia” w Gdańsku oraz Pomorską Kolej Metropolitalną. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w 2012 roku, natomiast realizacja miała miejsce w latach 2013-2016. Grafiki zostały zaprojektowane dla ośmiu przystanków zlokalizowanych w obrębie Gdańska i okolic.

Poniżej prezentuję gotową realizację, wizualizacje oraz projekty.

Zaprojektowana przeze mnie grafika uzyskana w wyniku perforacji ścian osłonowych wiat przystankowych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej powinna spełniać dwojaką funkcję- informacyjną oraz artystyczną.

Moim założeniem ideowym było stworzenie identyfikacji wizualnej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Grafika pojawiająca się na wszystkich ośmiu przystankach jest jednorodna i spójna. Jednocześnie w swoim projekcie odwołuję się do miejsc, w których linia kolejowa powstaje.

Linia kolejowa częściowo poprowadzona jest starą trasą łączącą niegdyś Gdańsk-Wrzeszcz ze Starą Piłą. Stacja Kiełpinek była stacją graniczną pomiędzy Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem. Większa część trasy kolejowej poprowadzona jest skrajem wzgórz morenowych. Nasyp kolejowy jest  obecnie zalesiony, a dawny dworzec stacji Kiełpinek otoczony jest bujną zielenią.

Moją inspiracją przy projektowaniu grafiki była przyroda stanowiąca tak ważny element krajobrazu, w którym powstaje linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Współczesna bryła architektoniczna przystanków Kolei stanowi akcent w otaczającym ją krajobrazie. W moim założeniu grafika na elewacjach ścian osłonowych powinna spełniać funkcję estetyczną oraz informacyjną.

Na wszystkich ośmiu stacjach pojawiają się cyfry znaczące kolejność przystanków począwszy od przystanku Strzyża aż do ostatniej stacji w Baninie.

Cyfry na elewacjach zaprojektowane zostały jako duże, dominujące w kompozycji elementy, które widoczne są z daleka i ułatwiają orientację pieszych w rozległych przestrzeniach komunikacyjnych w rejonie przystanków.

Na każdym przystanku pojawia się także napis z nazwą stacji, który ułatwia orientację podróżnym.

Grafika pojawiająca się na każdej elewacji stanowi ornament roślinny, nawiązuje do form organicznych (liście, gałęzie).

Moim założeniem było stworzenie w obrębie przestrzeni przystanków nastroju wyciszenia i spokoju. Chcę stworzyć wrażenie przebywania w przestrzeni pozamiejskiej, w otoczeniu przyrody.

Dużą rolę w moim projekcie odgrywa światło, a jego działanie powoduje powstawanie iluminacji oraz cieni we wnętrzach wiat przystankowych. Światło dzienne daje efekt przeświecania promieni słonecznych poprzez liście czy gałęzie. Natomiast oświetlenie światłem sztucznym, które chcę zastosować, zamontowane będzie w środku wiaty przystankowej. Po zmroku da ono efekt rozświetlenia wnętrza przystanku i podświetlenia od wewnątrz grafiki na elewacji. W ten sposób w wieczornym czy nocnym krajobrazie stacja będzie widoczna z daleka, a ornament znajdujący się na elewacji będzie wypełniony światłem.